e-İrsaliye Nedir?

e-İrsaliye, irsaliye gönderme, alma, yanıtlama, saklama, görüntüleme işlemlerinin elektronik ortamda yapılmasını sağlayan sistemdir.

e-İrsaliye Mükellefleri

 e-Fatura uygulamasından yararlanma iznine sahip olan herkes e-İrsaliye mükellefi olabilir.

e-İrsaliye Gönderme Alma

 Sistemde kayıtlı kullanıcılara e-İrsaliye gönderilebilir, kayıtlı kullanıcılardan e-İrsaliye alınabilir.

e-İrsaliye Arşivleme ve İbraz

Gönderilen ve alınan e-İrsaliyeler arşivlenir; istenildiğinde görüntülenebilir, yazdırılabilir ve ibraz edilebilir.

eFinans e-İrsaliye Sistemi

 eFinans sisteminde e-İrsaliyeleriniz; oluşturulur, Mali Mühür ile imzalanır, gönderilir ve alınır. Muhasebe entegrasyonuyla muhasebe uygulamanıza aktarılır.

eFinans e-İrsaliye’nin Avantajları Nelerdir?

İş Akışı Oluşturma

Şirket içinde faturalarınızın dağılımına bağlı olarak belirleyeceğiniz kurallara göre, şirketinize gelen e-Faturaların otomatik olarak ilgili birimlere/kullanıcılara dağılmasını sağlayabilirsiniz.

e-İrsaliye Şablonu Tasarlama Aracı

İrsaliye şablon XSLT dosyalarınızı eFinans Portal üzerinden oluşturabileceğiniz gibi dışarıda oluşturduğunuz XSLT dosyalarını da eFinans Portal’a yükleyebilirsiniz.

10 Yıl Saklama

Mükellefler, düzenledikleri ve aldıkları e-İrsaliyeleri, üzerindeki Mali Mühür veya elektronik imzayı da içerecek şekilde kanuni süreler dahilinde saklamakla yükümlüdür. Kullanıcılar eFinans ile çalışarak, 10 yıl saklama hizmetinin rahatlığını yaşamaktadır.

Bulut ve Mobil

İnterneti olan her yerden eFinans Portal’a erişerek, bulut sistem ile çalışmanın ve saklama hizmetinin keyfini yaşayabilirsiniz. Ayrıca eFinans Mobil Uygulama ile her an her yerden faturalarınıza ulaşabilirsiniz.

Kullanıcı Rolleri Tanımlama

İrsaliye Oluşturma/ İrsaliye Gönderme/ İrsaliye Arşivleme gibi roller tanımlayabilirsiniz. Böylece kullanıcılar sadece tanımlı oldukları role göre işlem yapabilirler.

e-Posta Bildirimleri

Yeni e-İrsaliye geldiğinde, yanıt verilmeyen, alıcısına ulaşmayan e-İrsaliyeler olduğunda e-Posta bilgilendirmesi ayarlayarak takibinizi kolaylaştırabilirsiniz.

Toplu İrsaliye Yazdırma, İndirme, Arşivleme

Toplu irsaliye indirme, yazdırma, arşivleme yapabilir, zaman kazanabilirsiniz.

Banka Güvencesi

İrsaliyelerinizi 10 yıl QNB Finansbank güvencesinde bulunan sunucularda saklama hizmetinden faydalanabilirsiniz.

Detaylı Raporlama

Farklı rapor seçenekleriyle, e-İrsaliye detay bilgileri tek tuşla excel raporuna dönüştürülebilmektedir.

Sıkça Sorulanlar

e-İrsaliye hangi irsaliye türünü/ türlerini kapsamaktadır?

Düzenlenen e-İrsaliye belgesi, yeni bir belge türü olmayıp, kağıt ortamdaki “sevk irsaliyesi” ile aynı hukuki niteliklere sahiptir.

e-İrsaliye de e-Fatura gibi sistem üzerinden geliyor ise alıcı taraf nasıl karşılayacak?

Kendisine e-İrsaliye düzenlenen mükellefler, istemeleri halinde, e-İrsaliye belgesine konu mallara ilişkin olarak ne kadarlık kısmının teslim alındığını/ kabul edildiğini, teslim alınmayan mallara ilişkin olarak, kabul edilmeyen mal miktarını ve nedenini uygulama üzerinden e-İrsaliye yanıtı ile e-İrsaliye belgesini düzenleyene iletebilecekler.

e-İrsaliye kayıtlı kullanıcısı olduktan sonra kağıt irsaliye düzenleyecek miyiz?

e-Fatura’da olduğu gibi yalnızca kayıtlı e-İrsaliye mükelleflerine e-İrsaliye düzenlenecektir. e-İrsaliye Uygulamasından yararlanan mükellefler e-İrsaliye Uygulamasına kayıtlı olmayan mükelleflere kağıt irsaliye düzenlemeye devam edeceklerdir.

Malı sevk etmek için e-İrsaliye’yi ne zaman düzenlemeliyiz?

e-İrsaliyenin malın fiili sevkinden önce düzenlenmesi ve GİB sistemleri ile alıcısına başarılı bir şekilde iletilmesi malın fiili sevki için yeterli olacaktır.

Malın fiili sevki sırasında araçta e-İrsaliyenin kağıt çıktısını bulundurmak zorunlu mudur?

Malın fiili sevki sırasında araç içinde e-İrsaliyenin bir örnek kağıt çıktısının bulundurulması ya da elektronik olarak görüntülenmesinin sağlanması zorunlu olup, söz konusu kağıt çıktı üzerinde ıslak imza ya da kaşe bulunması zorunlu değildir. Söz konusu kağıt çıktının, alıcıya verilmesi zorunlu olmadığı gibi malların alıcıya tesliminden sonra muhafaza veya ibraz edilme zorunluluğu da bulunmamaktadır.